Aprašymas

Spiritinė dezinfekcijos priemonė (kodas 45862)


  • Tik profesionaliam naudojimui
  • Mažiems paviršiams, įrankiams, inventoriui išskyrus medicinos prietaisus, dezinfekuoti asmens sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu